Avboka besök (gäller även telefonbesök)

Personnummer
ÅÅMMDD-XXXX
Datum